Hikkies is een project van VZW Caleidoscopia in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hikkies zijn boekjes die zowel inhoudelijk, als door samenwerking met specifieke auteurs en illustratoren, een brug willen slaan tussen jonge tieners met diverse etnisch-culturele, talige en genderspecifieke achtergronden.

VZW Caleidoscopia werkt al jaren op het kruispunt tussen etnisch-culturele en genderdiversiteit, met een duidelijk geloof in de meerwaarde van een intersectionele visie en aanpak. Naast het aanbieden van vormingstrajecten over diversiteit aan bedrijven en organisaties breidde de VZW in 2014 zijn activiteiten uit naar het terrein van de kunsten. Zo startte de VZW met een hip-hop/jazz opleidingstraject onder de naam: ‘A School Called Tribe’. In dit opleidingstraject werken jongeren uit kansengroepen samen met conservatoriumstudenten rond een gezamelijke liefde voor muziek. Min of meer gelijktijdig startte Caleidoscopia met Hikkies. Met Hikkies hebben we de ambitie om een jeugdig lezerspubliek, voornamelijk jonge tieners, via een positief verhaal kennis te laten maken met onze superdiverse samenleving.


De Hikkies-mobiel wordt tijdig bijgetankt door:

Khadija Aznag, voorzitster VZW Caleidoscopia

 

Ilke Verhelle, projectcoördinator Hikkies
 
 
Hilde Vanwildemeersch, promotie, communicatie en redactie
 
 
Kirsten Verhaegen, redactie en eindredactie
 
 
Ils Stevens, medewerker
 

Hikkies                                                                                                                      

Postbus 3

3010 Kessel-Lo 

info@hikkies.be

 

Hikkies is een project van VZW Caleidoscopia in samenwerking met

Vlaams Fonds voor de Letteren.